Het maken van uw eigen portaalsite

Zoals de naam reeds zegt bestaat een startpagina website grotendeels uit startpagina’s. Omdat iedere startpagina een eigen subdomein heeft, kan een bezoeker met de browser naar een specifieke startpagina toe gaan. De koppeling leggen met de juiste dochterpagina, dat doet het startpagina script voor u. De bezoeker krijgt zo de corresponderende startpagina te zien. Zelf programmeren is dus absoluut niet noodzakelijk. Een dergelijk script is voor amper geld vast aan te schaffen. Zonder veel moeite heeft u uw eigen startpagina website gebruiksklaar. Men heeft het inlogsysteem daarbij zo veilig mogelijk gemaakt.

De gebruikersinvoer wordt op geldigheid gecontroleerd door het startpagina script. Dit voorkomt voor een groot deel dat men moedwillig schade aan uw startpagina website kan doen. Daar men gemakkelijk een gebruikersaccount kan aanmaken, is voldoende beveiliging van groot belang voor uw startpagina website. Een eigen startpagina website bouwen is niet zo lastig. Meer is te lezen op Begin een eigen portaalsite indien u zo een soort website wilt beginnen. De startpagina website heeft diverse dochterpagina’s die zijn ingedeeld naar onderwerp. Men kan op een dochterpagina weer categorieën maken die over deelonderwerpen gaan.

Op het moment dat u dat wilt dan kunt u makkelijk een blokje met het meest recente nieuws toevoegen op een startpagina. U kunt rubrieken tevens voorzien van stukjes informatieve tekst. Het toevoegen van een nieuwsblokje is makkelijk te doen. U kunt categorieën verder voorzien van stukjes informatieve tekst. Ook is een weerkaartje eenvoudig toe te voegen.