Portaalsite maken info

Startpagina’s rondom een bepaald thema vormen een essentieel onderdeel van een startpagina website. Door de afzonderlijke subdomeinen kan een bezoeker snel naar een specifieke startpagina navigeren. De PHP code van het script kijkt welke dochterpagina wordt aangevraagd en haalt de juiste content op. De bezoeker krijgt zo de corresponderende dochterpagina te zien. U hoeft dus zelf niet te puzzelen met PHP code. Een dergelijk script is voor weinig geld alvast aan te schaffen. Zonder veel moeite heeft u uw eigen startpagina website gebruiksklaar. Men heeft daarbij een zo veilig mogelijk inlogsysteem ingebouwd.

Het beheer wordt door het startpagina script gemakkelijk gemaakt. Het script dient op uw webruimte geplaatst te worden. Van ieder bezoek wordt achterhaald om welk subdomein het gaat dat wordt aangeroepen. De PHP code zoekt vervolgens de corresponderende pagina inhoud en toont die aan de bezoeker. Dit zorgt ervoor dat de bezoeker de corresponderende startpagina in zijn browser krijgt. Een eigen startpagina website bouwen is niet zo lastig. Ik verwijs u graag naar startpagina script indien u meer zou willen weten over het aanschaffen van een startpagina script. Dikwijls wordt een dochterpagina rondom een specifiek onderwerp ingericht. Met behulp van de categorieën die op iedere dochterpagina zullen bestaan kan dit weer worden ingedeeld in deelonderwerpen.

Ongeldige gebruikersinvoer zal door het startpagina script worden opgemerkt. Voor mensen met slechte bedoelingen is het zo lastiger om schade te doen aan de website. Aangezien men makkelijk een account kan registreren, is genoeg beveiliging belangrijk voor uw startpagina website.